Zásady ochrany osobních údajů Facebook login

Poslední aktualizace: 23. 04. 2018

V tomto textu Vás informujeme o našich zásadách týkajících se shromažďování, používání a zveřejňování osobních informací, které dostáváme od uživatelů stránek.
Vaše osobní údaje používáme pouze pro poskytování a vylepšování stránek. Používáním tohoto webu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami.

Sběr a použití informací

Během používání našeho webu Vás můžeme požádat, abyste nám poskytl/a určité osobní identifikační údaje, které lze použít ke kontaktování nebo Vaší identifikaci. Osobně identifikovatelné informace mohou zahrnovat, ale nikoli výhradně, Vaše jméno, příjmení a e-mail.

Data protokolu

Stejně jako další provozovatelé stránek shromažďujeme informace, které Váš prohlížeč pošle při návštěvě našeho webu. Tato data protokolu mohou obsahovat informace, jako je adresa vašeho internetového protokolu (IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky našeho webu, které navštívíte, čas strávený na těchto stránkách a další statistiky.

Nakládání s Vašimi údaji při použití Facebook Login Aplikaci

Kromě výše uvedeného můžeme využívat služby třetích stran, jako je Facebook App provozované společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“)., ke shromažďování, sledování a analýze.

Pokud použijete tlačítka „Facebook Connect“ nebo „Facebook Like“, může NeedleLove.cz používat Vaše osobní údaje. Přímé propojení se servery Facebooku a obsah aplikace bude přenesen do Vašeho prohlížeče, který jej začlení na naši stránku. Nemáme žádný vliv na rozsah či obsah dat, která Facebook pomocí aplikace shromažďuje. Tyto nástroje máme integrované na stránkách za účelem umožnění sdílení obsahu s přáteli. Používáním tohoto nástroje tak můžeme ze sociální sítě získávat určité údaje.

Jestliže jste přihlášeni na svůj uživatelský účet ve Facebooku během návštěvy našeho e-shopu, Facebook může tuto návštěvu přiřadit k tomuto účtu.
V případě synchronizace účtu zákazníka našeho e-shopu s Facebookem, Facebook App do zákaznického účtu žádné nové informace nevkládá. Na Vašem zákaznickém účtu stále zůstávají Vámi vložené údaje a Vámi odsouhlasená povolení, která se vážou k nakládání s nimi (např. souhlas se zasíláním newsletteru nebo používání cookies).

Pokud si zákazník na e-shopu vytvoří nový účet pomocí synchronizace přes Facebook login Aplikaci, nebudou vložené údaje použity k žádnému dalšímu zpracování ani dalšímu účelu, tedy ani v e-shopu. Pokud zákazník s účtem vytvořeným přes Facebook login App nakupuje, budou po udělení a potvrzení jeho souhlasu jeho zákaznické údaje využity pro zasílání newsletterů a pro povolení cookies. Více o této problematice najdete v podmínkách užití poskytovatele sociálních sítí.

Komunikace

Vaše osobní údaje můžeme využít k tomu, abychom Vás kontaktovali s informačními bulletiny, marketingovými nebo propagačními materiály a dalšími informacemi.

Cookies

Cookies jsou soubory s malým množstvím dat, které mohou obsahovat anonymní jedinečný identifikátor. Cookies jsou odeslány do vašeho prohlížeče z webových stránek a uloženy na pevném disku vašeho počítače.
Stejně jako mnoho webů využíváme „cookies“ ke shromažďování informací. Váš prohlížeč můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby informoval, kdy je soubor cookie odeslán. Pokud neakceptujete soubory cookie, pravděpodobně nebudete moci používat některé části našeho webu.

Bezpečnost

Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, avšak žádný způsob přenosu dat přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100 % bezpečný. O využívání komerčně přijatelných prostředků k ochraně Vašich osobních údajů aktivně usilujeme, nemůžeme však zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Změny Zásad ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 23. 04. 2018 a zůstávají v platnosti s výjimkou jejich případných změn ustanovených v budoucnu, které vstoupí v platnost okamžitě po jejich zveřejnění na této stránce.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv aktualizovat nebo měnit zásady ochrany osobních údajů, proto byste měli pravidelně tyto zásady kontrolovat. Vaše další používání našich služeb po zveřejnění změn v Zásadách ochrany osobních údajů na této stránce bude současně znamenat Vaše potvrzení o změnách a Váš souhlas s dodržováním a dodržováním změněných Zásad ochrany osobních údajů.

Pokud dojde k zásadním změnám v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, upozorníme Vás buď na e-mailové adrese, kterou jste nám poskytli, nebo na viditelném místě na hlavní straně našich webových stránek.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů, prosím, kontaktujte nás.